Finanšu izglītība vai kā runāt ar bērnu par naudu un iemācīt pareizi ar to rīkoties. Edgars Auziņš
Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Finanšu izglītība vai kā runāt ar bērnu par naudu un iemācīt pareizi ar to rīkoties - Edgars Auziņš страница 3

СКАЧАТЬ un saprotama vecāku reakcija. Šajā sakarā definēsim dažus punktus sev.

      Vecāks vienā vai otrā pakāpē vienmēr ir bērna audzināšanas procesā: spēlējas ar bērnu, lasa grāmatu, pastaigājas ārā, kopīgi veic mājas darbus, pārrunā dažādas tēmas, ir paraugs bērnam utt. finanšu izglītība nav kaut kas atsevišķs, bet gan daļa no bērna kā indivīda vispārējās izglītības. Pateicoties finanšu izglītībai, pašas finanses parādās bērna dzīvē un tiek pievērsta uzmanība noteiktiem ieradumiem un prasmēm.

      Finanšu pratības apguve nav tūlītējs rezultāts: es iemācījos dzejoli vakarā un noskaitīju to no rīta. Finanšu paradumu, uzskatu un prasmju veidošana prasa laiku. Apskatot tabulu par bērnu finanšu prasmēm pēc vecuma, jūs redzēsiet, ka četru līdz piecu prasmju attīstība notiek divu līdz trīs gadu laikā. Tas ir soli pa solim process. Un liela nozīme ir paša bērna pieredzei, spējai pieņemt patstāvīgus finanšu lēmumus.

      Bērna finanšu izglītībā mums ir daudz palīgu: mūsu literatūras un animācijas klasika ir vienkārši finanšu izglītības tēmu dārgums: “Pinokio”, “Pasaka par zvejnieku un zivtiņu”, “Vovka”. tālajā tālajā valstībā” – tos var uzskaitīt vēl ilgi. Mūsdienās, lai palīdzētu vecākiem, ir izveidots liels skaits materiālu, lai mācītu bērniem finanšu pratību: grāmatas, aplikācijas, spēles, multfilmas utt. Visbiežāk tie tiek nodrošināti bez maksas. Ja jums ir šaubas par savām zināšanām noteiktās tēmās, vienmēr varat piesaistīt speciālistus; Pašlaik notiek semināri, vasaras nometnes un finanšu pratības kursi bērniem. Tie visi ir mūsu palīgi bērna finanšu izglītībā, mums tie tikai prasmīgi jāizmanto.

      Kā to izdarīt?

      Diezgan bieži ir situācija, par kuru nevaru neuzrakstīt. Jūs esat mamma, kas iesaistās sava bērna harmoniskā attīstībā, tostarp māca viņam rīkoties ar naudu un mēģina ieaudzināt noteiktus finanšu ieradumus. Jūs esat labi darīts! Bet ko tu dari?

      Jūs atrodat internetā/grāmatās informāciju par to, kas bērnam būtu jāzina par finansēm noteiktā vecumā, un aktīvi cenšaties to bērnam iemācīt. Rakstīts, ka bērnam līdz 8 gadu vecumam jāspēj pareizi sadalīt kabatas naudu un atlicināt naudu sīkiem pirkumiem. Tātad jūs iedodat bērnam kabatas naudu (un tas ir lieliski!), un viņš to izšķiež vai atdod draugiem. Rakstīts, ka 13–14 gadu vecumā bērnam pašam jākārto savs budžets un pašam jāsedz daļa izdevumu, taču bērns to pat nevēlas darīt.

      Tad vai nu vīlies “visā šajā finanšu izglītībā”, vai, sakodot zobus un uztraucoties, ka kaut ko dari nepareizi, turpināsi dot kabatas naudu un redzēs, kas notiks tālāk. Vai varbūt neatlaidīgi ieteikt bērnam, kā šo naudu izmantot.

      par ko es runāju? Kad māte nolemj sākt iepazīstināt savu bērnu ar naudas pasauli, viņam var būt 3, 6, 10 vai 12 gadi. Šajā vecumā bērns jau ir attīstījis dažas zināšanas un prasmes dabiski, bet dažas prasmes vēl nav izveidojušās, jo nebija iespējas tās iegūt. Piemēram, ja mēs nolemjam 11 gadus vecam bērnam iemācīt finanšu iemaņas, tad viņš var precīzi atšķirt naudas nominālvērtību, prot to skaitīt, ir pieredze patstāvīgos pirkumos utt., bet nevar noteikt savus finansiālos mērķus, aprēķināt tos un sākt tos īstenot (šie bērni tiek izglītoti 9–10 gadu vecumā).

      Ko tas nozīmē mammai? Tikai nevajag krist panikā. Mums ir jānoskaidro, kādas nepilnības ir finanšu prasmēs noteiktā vecumā, un jāpalīdz bērnam tās apgūt.

      Vispārīgi runājot, izveidojiet savam bērnam izglītojošu maršrutu finanšu pratības jomā. Tas var šķist biedējoši, taču visas grāmatas garumā mēs darīsim tā: noteiksim, kādas zināšanas, prasmes, finanšu paradumus un informētību par naudu ir nepieciešamas jūsu bērnam konkrētajā vecumā; ar ko vari tikt galā pats, kas tam vajadzīgs – kādas grāmatas, filmas, dzīves situācijas utt.; kur nepieciešama finanšu pratības speciālistu palīdzība, kādās tēmās? Rezultātā jūs noformulēsiet bērnam konkrētu plānu, kas jums jādara, ir jāseko tam un jāpielāgo pēc vajadzības.

      Tikmēr atbildēsim uz citu daudziem vecākiem svarīgu jautājumu: vai ir nepieciešama atšķirīga pieeja, mācot finanšu pratību meitenēm un zēniem?

      Tas ir dabisks jautājums, kas rodas noteiktā jūsu bērna finanšu izglītības posmā. Mēs intuitīvi saprotam, ka lomas ģimenē attiecībā uz finansēm vīriešiem un sievietēm var atšķirties. Tēli “vīrietis kā apgādnieks, sieviete kā pavarda glabātājs” ir kaut kas, kas nodots paaudzēs.

      Īsi precizēsim šo jautājumu pašiem.

      Finanšu pratības pamati un principi ir vienādi jebkuram dzimumam.

      Bērna vide, viņa ģimene un apkārtne finanšu izglītībā ir svarīgāki par dzimumu.

      Atšķirības pēc dzimuma vērtībām attiecībā uz lomu sadalījumu ģimenē, darbā un pienākumiem; Šis aspekts var būt būtisks finanšu izglītībā lomu un pienākumu sadales vietā ģimenē ar šīs ģimenes ekonomiku/finansēm.

      Tāpēc finanšu pratības mācīšanas principi zēniem un meitenēm neatšķiras. Atšķirības sākas kontekstā ar pienākumiem, kas saistīti ar finanšu lietām konkrētas ģimenes ietvaros, un šeit, kā mēs saprotam, modeļi var atšķirties.

Vecāka pozīcija bērna finanšu izglītībā

      Varbūt vissvarīgākais ir vecāku stāvoklis bērna finanšu izglītībā.

      Mēs bieži domājam, ka zinām, kas ir jādara, kā pareizi, kāds rezultāts ir labs, kādu rezultātu var uzskatīt par neapmierinošu, un cenšamies to iemācīt savam bērnam.

      Bet, iespējams, no savas pieredzes jau esat sapratis, ka finansēs bieži vien nav pareizas vai nepareizas darbības, kaut vai tāpēc, ka mums visiem ir vajadzīgi dažādi finanšu rezultāti un mēs to redzam atšķirīgi. Finanses atspoguļo mūsu dzīvi, mūsu vērtības, mūsu mērķus un vēlmes. Bērnam tie var atšķirties no vecākiem.

      Un, esmu pārliecināts, ir svarīgi ieņemt nevis skolotāja, bet gan asistenta un ceļveža amatu savam bērnam.

      Vecāku nostāja šeit ir būt par piemēru; Mēs jau teicām: bērni vienmēr atdarina savus vecākus. Nekontrolējiet, bet palīdziet bērnam, pretējā gadījumā nevar būt runas par kaut kādu neatkarību, arī finansiālo neatkarību. Mūsdienās viņi bieži runā par apzinātu audzināšanu. Tomēr ar visu mūsu vēlmi, lai mūsu bērni izaugtu neatkarīgi, mēs bieži nonākam galējībās, tostarp finanšu izglītībā.

      Kā finanšu izglītībā nesajaukt lietas un nenonākt galējībās? No galējībām nav grūti izvairīties, ja tās apzinies.

      Šeit ir visizplatītākie.

      Pirmā galējība – pārmērīga aprūpe un kontrole. Mēs baidāmies, ka mūsu bērns kaut ko nopirks nepareizi vai pēkšņi pazaudēs savu bankas karti. Mēs esam noraizējušies, ka viņš joprojām nevēlas nekam ietaupīt. Esam noraizējušies, ka bērns joprojām neseko līdzi saviem ienākumiem un izdevumiem, iespējams, viņu nemaz neinteresē. Rezultātā mēs sākam stāstīt bērnam, kas un kā viņam jādara, piespiežam viņu darīt to, kas mums šķiet svarīgs, kontrolējam, vai viņš pareizi izdarījis to, ko ieteicām. Rezultātā mēs tā vietā, lai mācītu bērnam pieņemt finanšu lēmumus, mēs tos pieņemam viņa vietā.

      Otrā galējībapretstats СКАЧАТЬ