Zbiór zadań z mechaniki konstrukcji prętowych. Zagadnienia zginania z udziałem dużych sił osiowych, wyboczenia i dynamiki. Krzysztof Hetmański
Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Лучшие книги жанра Техническая литература

Лучшие книги издательства OSDW Azymut