Петро Конашевич-Сагайдачний – творець української нації?. Петро Кралюк
Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Петро Конашевич-Сагайдачний – творець української нації?

Автор: Петро Кралюк

Издательство: OMIKO

Жанр: История

Серия: Великий науковий проект

isbn:

isbn: 2019

Аннотация:

Ця книга присвячена видатному полководцю, гетьману Петру Конашевичу-Са-гайдачному. Автор приділяє увагу творенню образу цього персонажа як у історичній, так і художній літературі. Розглянуто його діяльність у контексті історичних подій на початку XVII ст. Провідною є думка, що Петро Конашевич-Сагайдачний часто опинявся в «точках біфуркації» і від його дій залежав подальший розвиток українських земель, зокрема це стосується чорноморських походів гетьмана, походу на Моско-вію, а також участі в Хотинській битві. У цьому сенсі Петро Конашевич-Сагайдачний визначив низку векторів становлення новочасної української нації.

СКАЧАТЬ Читать онлайн

Лучшие книги из серии Великий науковий проект

Лучшие книги жанра История

Лучшие книги издательства OMIKO