Яралы язмышлар. Яруллин Фәнис
Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Яралы язмышлар

Автор: Яруллин Фәнис

Издательство: Бесплатный контент

Жанр: Книги для детей: прочее

Серия:

isbn:

isbn: 0

Аннотация:

Бу ӘсӘрнеҢ геройлары гадӘти язмышлы кешелӘр генӘ тҮгел. Монда яралы ҖаннарныҢ тормыш тӨбеннӘн аваз салуы, яшӘҮ белӘн ҮлемнеҢ тартышуы, мӘрхӘмӘт белӘн явызлыкның гел янӘшӘ йӨрҮе, кыскасы, кҮҢелебезгӘ оялаган тҮбӘнлек белӘн олылык хислӘренеҢ кӨрӘше ятимнӘр Җаны аша уздырылып сурӘтлӘнӘ. Ачыдан ачы – ятимлек ачы, татлыдан татлы – ата-ана назы татлы. Шушы гыйбарӘ геройлар кҮҢеленӘ Үтеп керергӘ ачкыч булып тора.

СКАЧАТЬ Читать онлайн

Лучшие книги жанра Книги для детей: прочее

Лучшие книги издательства Бесплатный контент