Europa. Jorgen Moller
Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Europa

Автор: Jorgen Moller

Издательство: Ingram

Жанр: Зарубежная публицистика

Серия:

isbn: 9788771841145

isbn: 0

Аннотация:

Kold, mork og beskidt, prAeget af overtro og brutalitet. Faktisk lige til historiens modding. Sadan tAenker vi tit pa middelalderen. Men den lagde ifolge Jorgen Moller, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, brostenene til nutidens Europa. For uden periodens genstridige adelsmAend, magtbegAerlige paver og griske kobmAend ville demokratier, retsstater og frie markedsokonomier aldrig have set dagens lys i Europa. Og Europa ville ikke vAere en mirakulos undtagelse fra historiens regel om korruption, elendighed og diktatur. Men nok bare en by i Rusland.

СКАЧАТЬ Читать онлайн

Лучшие книги жанра Зарубежная публицистика

Лучшие книги издательства Ingram