Effekter af indsatser for socialt udsatte born i daginstitutioner. Peter Allerup
Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Effekter af indsatser for socialt udsatte born i daginstitutioner

Автор: Peter Allerup

Издательство: Ingram

Жанр: Зарубежная публицистика

Серия:

isbn: 9788771245547

isbn: 0

Аннотация:

Social ulighed sAetter tidligt ind i livet. Vi er alt for godt klar over, at borns livschancer og muligheder ikke er ens, men afhAenger af forAeldrebaggrund. Samtidig ved vi fra internationale studier, at massive interventioner over for socialt udsatte born har malbare og vedvarende effekter. Det omgivende samfund kan faktisk gore en forskel. Sporgsmalet er, hvad der virker pa dansk grund.I denne bog fremlAegges den forste danske undersogelse af, hvordan samfundet gennem en tidlig indsats i daginstitutioner kan bidrage til at bryde de negative monstre, som er forbundet med ulighed. Med sAerlig fokus pa lAerings- og kompetenceperspektivet undersoges effekterne af en bestemt indsats. 'Handlingskompetencer i pAedagogisk arbejde med udsatte born' (HPA-projektet), som er udviklet og afprovet i 60 daginstitutioner i to kommuner i Danmark. Ved at gennemfore et randomiseret, kontrolleret eksperiment opnar man viden om, hvorvidt denne pAedagogiske indsats faktisk virker, og hvilke faktorer der har storst betydning for et positivt resultat.

СКАЧАТЬ Читать онлайн

Лучшие книги жанра Зарубежная публицистика

Лучшие книги издательства Ingram