Փափուկ բարձերի վրա. Egretta Garzetta
Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Փափուկ բարձերի վրա

Автор: Egretta Garzetta

Издательство: ЛитРес: Самиздат

Жанр: Современная зарубежная литература

Серия:

isbn:

isbn: 2021

Аннотация:

Ամեն ինչ չէ, որ երևում է մարդուն իրական ձևով։ Շրջապատող իրականությունը տարբերվում է բոլորի պատկերացումներից, բոլորի՛․․․ սակայն նշանակություն չունեն այդ բոլորը, երբ կործանվում են մի՛ հոգու հավատը, որդիական սերը և ի հայտ է գալիս այն որ իր հարազատներն էլ հասարակ մահկանացու են, ոչ թե աստվածներ․․․

СКАЧАТЬ Читать онлайн

Лучшие книги жанра Современная зарубежная литература

Лучшие книги издательства ЛитРес: Самиздат