Վաղուց մեռածը. Egretta Garzetta
Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Վաղուց մեռածը

Автор: Egretta Garzetta

Издательство: ЛитРес: Самиздат

Жанр: Современная русская литература

Серия:

isbn:

isbn: 2021

Аннотация:

Կան զգացմունքներ, որ արյան մեջ են ու չեն ջնջվում։ Հանուն նյութականի, ոչնչանում է հոգեկանը։ Պատմություն նրա մասին, ինչպես հանգամանքները ստիպում են վերականգնվել արմատախիլ եղածին․․․ վերականգնվել, սակայն ո՛չ փրկվել․․․

СКАЧАТЬ Читать онлайн

Лучшие книги жанра Современная русская литература

Лучшие книги издательства ЛитРес: Самиздат