Korale Maciejowej. Gabriela Zapolska
Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Korale Maciejowej

Автор: Gabriela Zapolska

Издательство: Public Domain

Жанр: Повести

Серия:

isbn:

isbn: 0

Аннотация:

Autorka, na ogół przychylna ludziom z nizin, nie waha się przedpokazaniem, że także wśród nich występuje egoizm i bezwzględność.Nie unikając drastyczności i znakomicie operując detalem szkicujeprzejmujący obraz drapieżnego świata biedoty z przedmieść Lwowa.Od kiedy namiętna Maciejowa wzięła sobie na starość drugiego,młodziutkiego męża, zapatrzona w niego przestała utrzymywać stosunkiz rodziną. Szybko znalazła mu pracę stróża, żeby nie próżnował,choć pewnie miałaby z czego utrzymywać męża-obiboka, bo plotkowano,że sporo u niej grosza, a jej korale były słynne na całej ulicy.Pewnej nocy nagle stara Maciejowa umiera. Do jej izby schodzą siępowiadomieni przez męża członkowie rodziny.

СКАЧАТЬ Читать онлайн

Лучшие книги жанра Повести

Лучшие книги издательства Public Domain