Gucio zaczarowany. Zofia Urbanowska
Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Gucio zaczarowany

Автор: Zofia Urbanowska

Издательство: Public Domain

Жанр: Повести

Серия:

isbn:

isbn: 0

Аннотация:

Gucio zaczarowany to powieść Zofii Urbanowskiej skierowana do młodszych czytelników. Głównym bohaterem jest 8-letni Gucio, bardzo leniwy chłopiec, który nie potrafi zrozumieć, jak ważna w życiu jest praca, a nie wyłącznie zabawa.Gucio zostanie przemieniony przez wróżkę w muchę, by móc odpokutować swoje nieposłuszeństwo – na znak tego nosi czerwoną czapeczkę. Jako mucha przemierza świat wraz z Joasią, która pokutuje jako pszczoła. Oboje poznają tajemniczy świat zwierząt – książka zawiera bardzo realistyczne opisy zwyczajów i anatomii różnych zwierząt.Powieść ma charakter przyrodniczo-fantastyczny i została wydana w 1884 roku. Jest yo pozycja o charakterze dydaktycznym i odzwierciedla sposób wychowywania dzieci pod koniec XIX wieku. To jedna z najpopularniejszych pozycji literackich dla dzieci, której echa odbijały się w twórczości autorów takich jak Cz. Miłosza czy T. Różewicz.

СКАЧАТЬ Читать онлайн

Лучшие книги жанра Повести

Лучшие книги издательства Public Domain