Монгол ард түмэн. Хэл, шилжилт хөдөлгөөн, гааль. Андрей Тихомиров
Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Монгол ард түмэн. Хэл, шилжилт хөдөлгөөн, гааль

Автор: Андрей Тихомиров

Издательство: Издательские решения

Жанр: История

Серия:

isbn: 9785449814326

isbn: 0

Аннотация:

Энэ номонд монгол ард түмний хэл, ард түмэн, шилжилт хөдөлгөөний тухай өгүүлнэ. Монгол ард түмний нэгдэл хэрхэн үүссэн тухай, итгэл үнэмшил, ёс заншил, зан үйл, зан үйл хэрхэн бий болсон тухай. Өөр өөр цаг үеийн түүхэн, угсаатны зүйн эх сурвалжууд оролцдог. Зарим монгол хэлний товч дүрмийн мэдээллийг өгсөн.

СКАЧАТЬ Читать онлайн

Лучшие книги жанра История

Лучшие книги издательства Издательские решения