Дөньяда сүзем калыр / Слова всесильны. Группа авторов
Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Дөньяда сүзем калыр / Слова всесильны

Автор: Группа авторов

Издательство: Татарское книжное издательство

Жанр:

Серия:

isbn: 978-5-298-02198-2

isbn: 2012

Аннотация:

Җыентык татар халкының тел-иҗат байлыгын, сүз сәнгате һәм фәлсәфи фикер хәзинәсен барлау, теркәү һәм бүгенге, киләчәк буыннарга җиткерү максатыннан чыгып төзелде. Әлеге китапта татар язучыларының әсәрләреннән алынган афоризмнар, хикмәтле гыйбарәләр, канатлы сүзләр һәм юмор белән сугарылган «төрткеләр» туплап бирелде. Борынгы гомумтөрки ядкярләр, урта гасырлардан алып хәзерге чор (барлыгы 200 гә якын) язучы-шагыйрьләребез белән беррәттән, оста каләм ияләренең дә канатлы гыйбарәләре, афоризмнары урын алды. Китап киң катлау укучыларга – әдәбият яратучыларга, укытучыларга, журналистларга һәм сүз сәнгатенә гашыйк һәркемгә – кызыклы һәм файдалы булыр дип ышанабыз.

СКАЧАТЬ Читать онлайн

Лучшие книги издательства Татарское книжное издательство