Беларускі фальклор. Чытай и слухай!. Сборник
Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Беларускі фальклор. Чытай и слухай!

Автор: Сборник

Издательство: Вышэйшая школа

Жанр:

Серия: Чытай и слухай!

isbn: 978-985-06-3500-6

isbn: 2023

Аннотация:

Выданне ўключае творы вуснай народнай творчасці і змяшчае спасылкі ў выглядзе QR-кодаў на аўдыязапісы лепшых фальклорных матэрыялаў Легенды, паданні, казкі, прыказкі і іншыя матэрыялы запісаны на тэрыторыі Беларусі ў XIX—XX стст. вядомымі вучонымі-фалькларыстамі, этнографамі, мовазнаўцамі і літаратарамі (А.К. Сержпутоўскім, П.В. Шэйнам, Е.Р. Раманавым, К. Каганцом і інш.). Вусная народная творчасць дае яскравае ўяўленне пра светапогляд беларусаў іх інтарэсы і звычаі. Гэта бяздонны скарб і неацэнная ўласнасць, якую народ павінен шанаваць і перадаваць з пакалення ў пакаленне. Для шырокага кола чытачоў карысна ўсім, хто цікавіцца беларускай вуснай народнай творчасцю, духоўным набыткам нацыі.

СКАЧАТЬ Читать онлайн

Лучшие книги из серии Чытай и слухай!

Лучшие книги издательства Вышэйшая школа