Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy i chorobę zawodową (e-book). Dr Hab. Janusz Żołyński
Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy i chorobę zawodową (e-book)

Автор: Dr Hab. Janusz Żołyński

Издательство: OSDW Azymut

Жанр: Юриспруденция, право

Серия:

isbn: 978-83-7804-809-1

isbn: 0

Аннотация:

СКАЧАТЬ Читать онлайн

Лучшие книги жанра Юриспруденция, право

Лучшие книги издательства OSDW Azymut