Teadliku elu meistriklass. Maria Katariina Kuusing
Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Teadliku elu meistriklass - Maria Katariina Kuusing страница

Название: Teadliku elu meistriklass

Автор: Maria Katariina Kuusing

Издательство: Eesti digiraamatute keskus OU

Жанр: Религия: прочее

Серия:

isbn: 9789949996384

isbn:

СКАЧАТЬ

      

      „Teadliku elu meistriklass”

       Maria Katariina Kuusing

      2019

      Kõik õigused kaitstud. Ilma kirjastamisõiguse omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta pole lubatud ühtki selle raamatu osa mis tahes kujul või viisil paljundada või muuks mitteisiklikuks tarbeks kasutada. Ilma kirjastaja kirjaliku nõusolekuta võib raamatut mõistlikkuse piires kasutada lühitsitaatidena viidates antud teosele.

       Raamatus väljatoodud soovitused on inspiratsioonilise tähendusega ja ei paku ega asenda meditsiinilist ega professionaalset abi.

      

      

      E-raamat: ISBN 978-9949-9963-8-4 (epub)

      © Divites Publishing OÜ, 2019.

      http://www.divitespublishing.com

       Sissejuhatus

       Rahu lapsepõlvega

       Enesemääratlemine

       Enesearmastus

       Endale elamine

       Elueesmärgi teadvustamine ja täitmine

       Seks = armastus?

       Seksuaalväe avamine ja kasutamine

       Armastus tuleb minust, mitte väljastpoolt

       Minevik on minu abiline, mitte vaenlane

       Minu keha – minu aare

       Koostöö emotsioonidega

      

       Igaüks kannab endas tervet omaette maailma.

      Ning kui sa tead, kuidas otsida ja õppida

      siis leiad õige ukse ning võti selle avamiseks on alati sinu peos.

      Mitte keegi maamunal ei saa sind selle ukseni juhatada või anda sulle võtit.

      Peale sinu enda.

      Jiddu Krishnamurti

      Algul pidi selle raamatu pealkirjaks saama ,,Teadlikuks NAISEKS kasvamine läbi seksi, suhete ja läbielamiste“. Olin pool raamatut valmis kirjutanud, kui jõudsin omadega tupikusse. Siis äkki, ühel päeval altari ees mediteerides tabas mind loomepuhang: hakkasin endamisi arutlema, mida tähendab üldse naiseks või meheks olemine. Mida see PÄRISELT tähendab? Hingedel ei ole ju sugu! Jah, me sünnime füüsilises kehas mehe või naisena, aga seda vaid seepärast, et inimeksistents jätkuks. Tegelikult ei saa meie tõelist olemust ja isiksust sooga piirata – nimetades end meheks või naiseks ning lisades sinna juurde veel hulga vangistavaid soostereotüüpe. Võin kinnitada, et elu erinevates valdkondades, olukordades ja etappides tunnen mina end vaheldumisi mehelike omadustega ja siis jälle üdini naiselikuna. Nii muutsin oma raamatu pealkirja, sest arvan, et uus ajastu ei toeta enam pidevat mees- ja naisenergia eristamist, vaid otsib tasakaalu. Tasakaalu kahe energia vahel, mis tõepoolest ongi täiesti erinevad. Aitab äärmustest ja kõikumisest. Ärge saage minust valesti aru. Füüsilises kehas jääme me ikka meheks või naiseks ning sellega kaasnevad erinevused, mis mõjutavad meie arengut ja teekonda, aga hingeline eesmärk on kõigil ju üks ja seesama.

      Ühel või teisel viisil, teadlikult või alateadlikult, elavad ja toimivad kõik inimesed eesmärgiga kogeda armastust või teisisõnu – jumalikku ühtekuuluvust. Kõik toimub armastuse nimel. Selle teadvustamiseks peame mõistma, et igaüks kogeb ja väljendab armastust erinevalt. Armastust defineeritakse väga mitmel erineval viisil, kuid minu jaoks on armastus midagi müstilist, maagilist, üleloomulikku, mida ei saa suruda sõnalistesse raamidesse. Seda ei saa kontrollida või kunstlikult luua. See on inimeluväline tunne, mis saabub kui välk selgest taevast ning võtab meid järeleandmatult oma haardesse. See tunne õpetab meile, et ei ole midagi rahuldustpakkuvamat, hingekosutavamat, ülendavamat kui armastuse ja üksolemise kogemus. Olgu selleks lihtne kiitus õpetajalt või tööandjalt, ema hell pai lapsele, sõbralik õlalepatsutus, millest kandub igasse keharakku edasi rõõm saadud tunnustusest, või särav, salapärane, kutsuv naeratus partnerilt, milles väljendub sõnadeta meeletu kirg ja ühinemistahe. Kõik eespool loetletud kogemused on isemoodi armastuse väljendused, mis panevad inimesi janunema selle seletamatu tunde järele, mis neid aina uutesse kõrgustesse tõstaks. Nii hakkavadki mehed ja naised – kusjuures, täiesti erinevalt – ekslikult taga ajama armastuse kogemust, püüdes seda kunstlikult luua, tekitada, välisest maailmast vägisi välja imeda, et tunda end vähegi armastatuna. Mõni otsib oma hingelise tühimiku täitmiseks abi isegi narkootilistest ainetest ja alkoholist. Igaüks õpib end selle olulise protsessi kaudu uuesti tundma ja määratlema, oma tõelise väega kontaktis olema, kuid selleks tuleb kõigepealt kogeda eneseteadlikkuse ja -armastuse teist äärmust – tõelist pimedust, hirmu, näilist üksindust ja hingevalu.

      Viibimine füüsilises kehas võib panna meid unustama oma tõelist hingeolemust ning loob illusiooni, justkui oleksime kõik üksteisest eraldatud. See on meie teekonnal üpris tavaline. Eraldatuse tunde tõttu üritavad inimesed kogeda nii armastust kui üksolekut eelkõige välise maailma kaudu, teenides teiste inimeste huve ning seades pidevalt enda heaolu madalamale teiste omast. See on märkamatu lõks, kuhu satub meist ühel või teisel eluhetkel igaüks. Tulemuseks on näiliselt lõputu nõiaring, millega kaasneb pidev tõestamisvajadus, lakkamatu rahulolematus, hingevalu, enesekriitika, hirm üksijäämise ees ning palju muid sümptomeid, mis on kindlasti paljudele tuttavad. Välise maailma teenimine viib vältimatult kirjeldatud rajale.

      Kui selline elu kogemise viis sind rahuldab ning paneb sind tundma mugavalt, turvaliselt ja õnnelikuna, siis ei ole käesolev raamat sulle. See raamat on kirjutatud julgetele ränduritele, kes on otsustanud ühiskondlikuks mustriks kujunenud õnnetu lõpuga muinasjuttu muuta, oma sisemistest valudest vabaneda ning end tõeliselt puhtal viisil tunnetada.

      Et end taas üles leida ning oma keerukaid kogemusi appi võttes endale imeline elu luua, tuleks valitud rada astuda julgeid ja teadlikke otsuseid langetades, kuulates oma tundeid ja keha.

      Kirjutasin selle raamatu, et inimkond võiks end läbi murda orjanduslikust programmist ja jõuda sügava valgustumise seisundini. Soovin aidata sul muuta praegune elukogemus tõeliselt läbimurdvaks ja võimsaks, sest valgustumine ei ole mõeldud vaid üksikutele!

      Tahan käsitleda õppetunde, millest on räägitud kulumiseni, kuid millest endiselt pole loodud selgust ja mõistmist. Tahan aidata sul jõuda isikliku sisemise tarkuse, jõu, kire ja rõõmuni.

СКАЧАТЬ