Таза ойлор Так сөздөр. Алымкан Камчыбековна Карбозова
Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Таза ойлор Так сөздөр

Автор: Алымкан Камчыбековна Карбозова

Издательство: ЛитРес: Самиздат

Жанр: Здоровье

Серия:

isbn:

isbn: 2019

Аннотация:

Бул китеп аркылуу өзүңө керектүү маалыматтарды кабыл алуу менен бирге:– ден соолуктун бузулуу себептерин түшүнүп, денени жакшы иштетүүчү сөздөргө көңүл бөлсөң болот- өзүңдүн мүнөзүңдү түшүнүп, өзүңдү кандай болсоң ошондой кабыл алып, өзүң менен өзүң ынтымакта болууга аракет жасасаң жаның тынч болмок- коркунучуңду кыймылдатуучу күч катары колдонуп, алдыга жашоого жылыш керектигине ынанса болооруна өзүңө өзүң түрткү болосуң- келген ойлордун маанисин түшүнүп, керексизинен баш тартууну тажрыйбаласаң да болот- учур чакта жашоонун сырлары жана тагдыр кантип бешенеге жазылаары жөнүндө түшүнүктөр айтылат.

СКАЧАТЬ Читать онлайн

Лучшие книги жанра Здоровье

Лучшие книги издательства ЛитРес: Самиздат